Dusit Princess Srinakarin, Bangkok | Dim Sum All-You-Can-Eat
THB 800 THB 999

Dusit Princess Srinakarin, Bangkok | Dim Sum All-You-Can-Eat